T3. Th4 23rd, 2024

Việc kiểm tra hợp đồng cho thuê văn phòng thương mại có thể là một công cụ mạnh mẽ để giảm tổng chi phí sử dụng của công ty bạn. Tuy nhiên, việc kiểm tra tốn nhiều thời gian và có khả năng tốn kém và quá nhiều trong số đó có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với chủ nhà. Do đó, tốt nhất bạn nên thực hiện kiểm toán khi nó có khả năng mang lại lợi ích thực sự cho bạn.

Tìm hiểu về Kiểm toán Hợp đồng Cho thuê Thương mại

Nhiều hợp đồng thuê thương mại có ngôn ngữ cho phép bạn yêu cầu xem xét những gì bạn đang bị tính phí để đảm bảo rằng nó khớp chính xác với những gì hợp đồng thuê và các tài liệu hỗ trợ. Hợp đồng thuê nhà là tài liệu cực kỳ phức tạp và có thể dễ dàng mắc sai lầm trung thực khi tính toán các khoản nợ của bạn theo chúng. Do nhiều người trong số họ bao gồm các điều khoản yêu cầu bạn hoàn trả phần chi phí xây dựng và có thể có chỗ cho cuộc tranh luận về cách xác định mức chia sẻ hợp lý của bạn hoặc cách xác định các khoản chi phí mà bạn phải hoàn trả, bạn có thể thấy sai sót như thế nào có thể dễ dàng thực hiện.

Khi nào cần thực hiện kiểm toán cho thuê thương mại
Khi nào cần thực hiện kiểm toán cho thuê thương mại

Thông thường, hợp đồng cho thuê văn phòng của bạn sẽ cho phép bạn yêu cầu kiểm tra. Việc kiểm tra đó được thực hiện bởi một công ty bên thứ ba hoặc bởi một số bên khác được chủ nhà và bạn chấp nhận. Thông thường, nếu cuộc kiểm toán phát hiện ra sự khác biệt có lợi cho chủ nhà, chủ nhà sẽ trả tiền cho cuộc kiểm toán và hoàn lại các khoản phụ thu. Tuy nhiên, nếu cuộc kiểm toán tìm thấy sự khác biệt có lợi cho bạn hoặc không có sự khác biệt có ý nghĩa nào cả, bạn có thể phải trả giá cho bất kỳ sai sót nào có lợi cho bạn và cho cuộc kiểm toán.

Thực hiện kiểm tra

Trước khi bắt đầu một chiến dịch kiểm toán cho thuê thương mại, hãy lùi lại và thực hiện một chút kiểm toán của riêng bạn. Thay vì chỉ gửi mọi hợp đồng thuê mà bạn có thể, hãy tìm kiếm những ứng viên có khả năng mắc lỗi và ưu tiên họ. Dưới đây là một số điều bạn có thể tìm kiếm.

Các hợp đồng thuê mà chi phí thuê phòng của bạn cao hơn dự kiến. Hợp đồng thuê có điều khoản hoàn trả rất phức tạp, điều khoản tăng giá thuê hoặc cả hai. Thuê trong các tòa nhà đã trải qua sự thay đổi về công suất và nơi bạn chịu trách nhiệm thanh toán phần chi phí xây dựng chung của mình.

Kiểm tra khi có sai sót trong tính toán tiền thuê.

Kiểm tra khi có sai sót trong tính toán tiền thuê.
Kiểm tra khi có sai sót trong tính toán tiền thuê.

Bạn có thể xem xét các hợp đồng thuê khác. Thông thường, bạn sẽ được phục vụ tốt nhất để tập trung vào các hợp đồng thuê và hợp đồng thuê lớn hơn mà bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn không được lợi từ lỗi của chủ nhà có lợi cho bạn.

Thực hiện Kiểm toán Cho thuê Thương mại

Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, hãy xem lại hợp đồng thuê của bạn một lần nữa để đảm bảo rằng bạn hiểu các quyền của mình đối với việc kiểm tra hợp đồng thuê thương mại. Nếu bạn có quyền, hãy thông báo cho chủ nhà về ý định kiểm toán của bạn và tìm một kiểm toán viên phù hợp.

Nhận ra rằng, trong quá trình này, bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản khác trong hợp đồng thuê của mình, có thể liên quan đến việc đồng ý giữ bí mật kết quả của cuộc đánh giá và đồng ý trả tiền cho cuộc đánh giá nếu nó không mang lại những phát hiện đáng kể. Sau khi hoàn thành, hãy nghiêm túc xem xét việc kiểm toán các hợp đồng thuê khác với chủ nhà đó.

Được thực hiện một cách chiến lược, kiểm toán thuê thương mại là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn kiểm soát chi phí sử dụng. Hơn nữa, nếu chủ nhà làm việc với bạn biết rằng bạn kiểm tra thường xuyên, họ cũng có nhiều khả năng tính toán đúng ngay lần đầu tiên.