T6. Th5 17th, 2024

Dụng cụ cắt gọt cơ khí là những dụng cụ được sử dụng để cắt, tạo hình các chi tiết kim loại trong quá trình gia công cơ khí. Các dụng cụ này được thiết kế với các lưỡi cắt sắc bén để tạo ra phoi và loại bỏ vật liệu khỏi chi tiết gia công.

Dụng cụ cắt gọt cơ khí có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn theo hình dạng, chức năng, vật liệu chế tạo, v.v.

Theo hình dạng, dụng cụ cắt gọt cơ khí có thể được chia thành các loại sau:

 • Dao tiện:dụng cụ cắt gọt được sử dụng trên máy tiện để tạo hình các bề mặt trụ, ren, mặt cầu, v.v. Dao tiện có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào hình dạng và chức năng của bề mặt cần gia công.
  [Image of Dao tiện]
 • Dao phay:dụng cụ cắt gọt được sử dụng trên máy phay để tạo hình các bề mặt phẳng, rãnh, ren, v.v. Dao phay có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào hình dạng và chức năng của bề mặt cần gia công.
  [Image of Dao phay]
 • Mũi khoan:dụng cụ cắt gọt được sử dụng để tạo lỗ trên chi tiết gia công. Mũi khoan có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào kích thước, hình dạng và vật liệu của lỗ cần khoan.
  [Image of Mũi khoan]
 • Mũi doa:dụng cụ cắt gọt được sử dụng để gia công lỗ sau khi khoan. Mũi doa có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào kích thước, hình dạng và vật liệu của lỗ cần gia công.
  [Image of Mũi doa]
 • Mũi taro:dụng cụ cắt gọt được sử dụng để tạo ren trên chi tiết gia công. Mũi taro có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào kiểu ren và vật liệu của chi tiết gia công.
  [Image of Mũi taro]

Theo chức năng, dụng cụ cắt gọt cơ khí có thể được chia thành các loại sau:

Theo vật liệu chế tạo, dụng cụ cắt gọt cơ khí có thể được chia thành các loại sau:

Dụng cụ cắt gọt cơ khí đóng vai trò quan trọng trong quá trình gia công cơ khí. Chất lượng của dụng cụ cắt gọt có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng và độ chính xác của quá trình gia công. Do đó, việc lựa chọn và sử dụng dụng cụ cắt gọt phù hợp là rất quan trọng.

Khi lựa chọn dụng cụ cắt gọt, cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Vật liệu gia công: Lựa chọn loại dụng cụ cắt gọt có độ cứng và độ bền phù hợp với vật liệu gia công.
 • Kích thước và hình dạng của chi tiết gia công: Lựa chọn loại dụng cụ cắt gọt có kích thước và hình dạng phù hợp với chi tiết gia công.
 • Chế độ gia công: Lựa chọn loại dụng cụ cắt gọt có khả năng chịu được các điều kiện gia công như tốc độ cắt, lượng chạy dao, v.v.

Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng dụng cụ cắt gọt để đảm bảo dụng cụ luôn được sử dụng ở trạng thái tốt nhất.