Sun. Dec 3rd, 2023
Cách tích hợp Mailchimp với các nền tảng khác

Để tận dụng tối đa khả năng của Mailchimp, bạn cần tích hợp nó với các nền tảng khác mà bạn đang sử dụng, như WordPress, Facebook, Shopify. Bài viết sẽ chia sẻ cách tích hợp mailchimp với các nền tảng xã hội khác.

Tích hợp với WordPress

Tích hợp với WordPress

WordPress là một nền tảng quản lý nội dung phổ biến, cho phép bạn tạo và quản lý website, blog, cửa hàng trực tuyến, v.v. Bằng cách tích hợp Mailchimp với WordPress, bạn có thể thu thập email của người truy cập website của mình, cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, gửi email tự động hóa, tạo form đăng ký, landing page, popup, v.v. Có nhiều cách để tích hợp Mailchimp với WordPress, nhưng một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng plugin Mailchimp for WordPress. Để làm được điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Cài đặt và kích hoạt plugin Mailchimp for WordPress trên website WordPress của bạn: Bạn có thể tìm kiếm plugin này trên trang Plugins > Add New hoặc tải xuống từ trang chủ của plugin và tải lên website của bạn.
 • Kết nối plugin với tài khoản Mailchimp: Bạn vào trang Mailchimp for WP > Mailchimp và nhập API key của tài khoản Mailchimp của bạn. Bạn có thể tìm API key này trên trang Mailchimp > Account > Extras > API keys. Sau khi nhập API key, nhấn Save Changes và plugin sẽ tự động kết nối với tài khoản Mailchimp của bạn.
 • Tạo form đăng ký và nhúng vào website WordPress: Bạn vào trang Mailchimp for WP > Forms và chọn danh sách mà bạn muốn tạo form đăng ký. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung, thiết kế, trường thông tin và các tùy chọn khác của form. Sau khi tạo xong, bạn có thể sao chép mã shortcode của form và dán vào nơi nào bạn muốn hiển thị form trên website của bạn, như bài viết, trang, sidebar, footer, v.v.
 • Tạo và gửi email tự động hóa cho người đăng ký: Bạn vào trang Mailchimp for WP > Campaigns và chọn danh sách mà bạn muốn gửi email tự động hóa. Bạn có thể chọn một trong nhiều loại email tự động hóa khác nhau, như chào mừng, nhắc nhở, xác nhận, cảm ơn, v.v. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung, thiết kế, thời gian và điều kiện của email. Sau khi tạo xong, bạn có thể kích hoạt email tự động hóa và nó sẽ được gửi tới người đăng ký theo kịch bản đã thiết lập.

Tích hợp với Facebook

Tích hợp mailchimp với Facebook

Facebook là một nền tảng mạng xã hội để tương tác với khách hàng lớn nhất thế giới, cho phép bạn kết nối và tương tác với hàng tỷ người dùng. Bằng cách tích hợp Mailchimp với Facebook, bạn có thể thu thập email của người theo dõi trang Facebook của mình, gửi email quảng cáo, tạo form đăng ký, landing page, popup, v.v. Có nhiều cách để tích hợp Mailchimp với Facebook, nhưng một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng tính năng Facebook Ads của Mailchimp. Để làm được điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Kết nối tài khoản Mailchimp của bạn với tài khoản Facebook: Bạn vào trang Mailchimp > Account > Integrations và chọn Facebook. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Facebook và yêu cầu cấp quyền cho Mailchimp. Bạn nhấn Continue as [your name] và Accept để hoàn tất kết nối.
 • Tạo và gửi quảng cáo trên Facebook: Bạn vào trang Mailchimp > Campaigns và nhấn Create Campaign. Bạn sẽ chọn Ads và nhập tên quảng cáo và danh sách người nhận. Tiếp theo, bạn sẽ chọn mục tiêu, ngân sách, thời gian và nội dung của quảng cáo. Bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh, tiêu đề, mô tả và nút gọi hành động của quảng cáo. Sau khi tạo xong, bạn có thể xem lại và gửi quảng cáo của mình.
 • Tạo form đăng ký trên Facebook: Bạn vào trang Mailchimp > Campaigns và nhấn Create Campaign. Bạn sẽ chọn Landing page và nhập tên landing page và danh sách người nhận. Tiếp theo, bạn sẽ chọn mục đích Grow your audience và chọn mẫu landing page có sẵn trên Mailchimp. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung, thiết kế, hình ảnh và nút gọi hành động của landing page. Sau khi tạo xong, bạn có thể xuất bản landing page trên địa chỉ do Mailchimp cung cấp. Bạn sẽ nhận được một mã QR code để chia sẻ landing page trên Facebook. Bạn có thể dán mã QR code vào bài đăng, trang, nhóm hoặc sự kiện trên Facebook để khuyến khích người dùng quét mã và đăng ký nhận email từ bạn.
 • Tạo popup trên Facebook: Bạn vào trang Mailchimp > Campaigns và nhấn Create Campaign. Bạn sẽ chọn Subscriber pop-up và nhập tên popup và danh sách người nhận. Tiếp theo, bạn sẽ tùy chỉnh nội dung, thiết kế, hành động và thời gian của popup. Sau khi tạo xong, bạn có thể sao chép mã HTML của popup và dán vào website hoặc blog của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ popup trên Facebook bằng cách dán đường dẫn của popup vào bài đăng, trang, nhóm hoặc sự kiện trên Facebook để khuyến khích người dùng nhấn vào và đăng ký nhận email từ bạn.

Tích hợp với Shopify

Shopify là một nền tảng thương mại điện tử, cho phép bạn tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến, bán hàng, thanh toán và giao hàng. Bằng cách tích hợp Mailchimp với Shopify, bạn có thể thu thập email của khách hàng mua hàng, gửi email quảng cáo, tạo form đăng ký, landing page, popup, v.v. Có nhiều cách để tích hợp Mailchimp với Shopify, nhưng một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng ứng dụng Mailchimp for Shopify. Để làm được điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Cài đặt và kích hoạt ứng dụng Mailchimp for Shopify trên cửa hàng Shopify: Bạn có thể tìm kiếm ứng dụng này trên trang Shopify App Store hoặc tải xuống từ trang chủ của ứng dụng và tải lên cửa hàng của bạn.
 • Kết nối ứng dụng với tài khoản Mailchimp: Bạn vào trang Mailchimp for Shopify > Settings và nhập API key của tài khoản Mailchimp của bạn. Bạn có thể tìm API key này trên trang Mailchimp > Account > Extras > API keys. Sau khi nhập API key, nhấn Connect và ứng dụng sẽ tự động kết nối với tài khoản Mailchimp của bạn.
 • Tạo và gửi quảng cáo trên Shopify: Bạn vào trang Mailchimp for Shopify > Campaigns và chọn danh sách mà bạn muốn gửi quảng cáo. Bạn có thể chọn một trong nhiều loại quảng cáo khác nhau, như Abandoned cart (giỏ hàng bỏ rơi), Product retargeting (quay lại sản phẩm), Customer re-engagement (tái kết nối khách hàng), v.v. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung, thiết kế, thời gian và điều kiện của quảng cáo. Sau khi tạo xong, bạn có thể kích hoạt quảng cáo và nó sẽ được gửi tới khách hàng theo kịch bản đã thiết lập.
 • Tạo form đăng ký trên Shopify: Bạn vào trang Mailchimp for Shopify > Forms và chọn danh sách mà bạn muốn tạo form đăng ký. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung, thiết kế, trường thông tin và các tùy chọn khác của form. Sau khi tạo xong, bạn có thể sao chép mã HTML của form và dán vào nơi nào bạn muốn hiển thị form trên cửa hàng của bạn, như trang chủ, trang sản phẩm, trang thanh toán, v.v.
 • Tạo popup trên Shopify: Bạn vào trang Mailchimp for Shopify > Popups và chọn danh sách mà bạn muốn tạo popup. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung, thiết kế, hành động và thời gian của popup. Sau khi tạo xong, bạn có thể sao chép mã HTML của popup và dán vào nơi nào bạn muốn hiển thị popup trên cửa hàng của bạn, như trang chủ, trang sản phẩm, trang thanh toán, v.v.

Để có thể biết nhiều hơn về các bí quyết kinh doanh cũng như cách chăm sóc khách hàng, bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang DPoint, một giải pháp chăm sóc khách hàng thân thiết hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *